Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 3, № 4 (2004) ЗАКОН ПЕРМАНЕНТНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ КАПІТАЛУ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Василь Костицький
 
Том 15, № 4 (2016) ЗАРОДЖЕННЯ КРЕАТИВНОЇ ШКОЛИ МЕНЕДЖМЕНТУ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
Богдан Літовченко
 
Том 10, № 2 (2011) ЗАСОБИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ Анотація   PDF
Галина Заячковська
 
Том 3, № 3 (2004) ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Олександр Любіч, Валентина Плескач
 
Том 6, № 2 (2007) ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІТИКИ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ Анотація   PDF
Олександр Кругленя, Андрій Блінов
 
Том 3, № 2 (2004) ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ДОУ-ІНВЕСТУВАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ Анотація   PDF
Олексій Джусов
 
Том 17, № 2 (2018) ЗАХОДИ «НА БЕЗПЕЧНІЙ ТЕРИТОРІЇ», ЩО ПЕРЕДУЮТЬ ПРОЦЕДУРІ ОЦІНКИ ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ В ЯДЕРНІЙ ГАЛУЗІ: ПОТЕНЦІЙНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ ТА УКРАЇНИ Анотація
Петер Міхок
 
Том 3, № 3 (2004) ЗВ’ЯЗОК МІЖ ІНФЛЯЦІЄЮ І БЕЗРОБІТТЯМ У СВІТЛІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ВІДКРИТОСТІ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Віктор Козюк
 
Том 8, № 1 (2009) ЗМІНА ПАРАДИГМИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ Анотація   PDF
Богдан Літовченко
 
Том 17, № 1 (2018) ЗМІЩЕННЯ ПРОФЕСІЙ ЗАЙНЯТОСТІ В ПОЛЬЩІ ДО 2022 Р. В НАПРЯМКУ ДО ПОЛЯРИЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ Анотація   PDF
Лукаш Арендт, Артур Гайдос
 
Том 13, № 1 (2014) ЗОВНІШНІЙ БОРГ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ ТА УКРАЇНИ В КООРДИНАТАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Сергій Войтко
 
Том 5, № 2 (2006) ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
Андрій Фліссак
 
Том 1, № 2 (2002) ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТОВАРНОЇ ІННОВАЦІЇ Анотація   PDF
Роман Березюк, Ірина Михальчук
 
Том 1, № 2 (2002) ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ: ВИСНОВКИ, ПРІОРИТЕТИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І ВСТУПУ У ВТО Анотація   PDF
Юрій Макогон, Юрій Гохберг, Сергій Третьяков
 
Том 5, № 2 (2006) ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Удо Броль
 
Том 17, № 3 (2018) ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ЄС ТОВАРАМИ І ПОСЛУГАМИ ТА НОВА ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКА ПОЛІТИКА США Анотація   PDF
Евангелос Сискос, Константія Дарвіду
 
Том 18, № 3 (2019) ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ З ЄС: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ Анотація   PDF
Галина АРТАМОНОВА
 
Том 3, № 1 (2004) ЗУМОВЛЕНА ЧАСОМ ВОЛАТИЛЬНІСТЬ І НЕСТАЦІОНАРНІ ЧАСОВІ РЯДИ (приурочено до присудження Нобелівської премії Роберту Інглу та Клайву Гренжеру) Анотація   PDF
Уве Хаслер
 
Том 16, № 2 (2017) ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЕНДЕРНОГО РОЗРИВУ В ОПЛАТІ ПРАЦІ. ПРИКЛАД ГРЕЦІЇ Анотація   PDF
Мілтіадіс Стабуліс
 
Том 11, № 2 (2012) ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ЯК ЧИННИК ЗРУШЕНЬ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА І ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Софія Пазізіна
 
Том 14, № 1 (2015) ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Юрій Журавель
 
Том 10, № 3 (2011) ІНДЕКСИ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ДИСПРОПОРЦІЙНІСТЬ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Анатолій Вдовічен
 
Том 14, № 2 (2015) ІНДЕКС ФІНАНСОВОГО СТРЕСУ: ОЦІНКА І ЗАСТОСУВАННЯ В ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Артем Вдовиченко, Галина Орос
 
Том 13, № 4 (2014) ІНДИКАТОРИ РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕФОЛТІВ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Роман Корнилюк
 
Том 14, № 3 (2015) ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ -ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ Анотація   PDF
Володимир Мазур
 
176 - 200 з 581 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>