Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Савельєв Євген, докт. екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент Академії економічних наук України, Тернопільський національний економічний університет, Україна

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Куриляк Віталіна, докт. екон. наук, професор, Тернопільський національний економічний університет, Україна. (міжнародні відносини)

Шаров Олександр, докт. екон. наук, професор, Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, Україна (англомовна версія)

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Айзен Роланд, Німеччина

Амоша Олександр, Україна

Борсекова Каміла, Словаччина

Бураковський Ігор, Україна

Віталішова Катаріна, Словаччина

Геєць Валерій, Україна

Ван дер Гук Пітер, Нідерланди

Дзюблюк Олександр, Україна

Длугопольський Олександр, Україна

Козюк Віктор, Україна

Корсунський Сергій, Україна

Крисоватий Андрій, Україна

Лук’яненко Дмитро, Україна

Орєхова Тетяна, Україна

Поліхронопулос Джордж, Греція

Сиденко Володимир, Україна

Сискос Евангелос, Греція

Соколовіч Маріуш, Польща

Сохацька Олена, Україна

Стукало Наталія, Україна

Тонкова Станка, Болгарія

Тулай Оксана,  Україна

Турбан Галина, Білорусь

Цоуніс Нікос, Греція

Чібурене Ядвіґа, Литва

Шліхтер Б'ярне Рірап, Данія

Шнирков Олександр, Україна

Шталь Тетяна, Україна

Юрчишин Василь, Україна