Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Савельєв Євген, докт. екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент Академії економічних наук України, Тернопільський національний економічний університет, Україна

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Куриляк Віталіна, докт. екон. наук, професор, Тернопільський національний економічний університет, Україна. (міжнародні відносини)

Шаров Олександр, докт. екон. наук, професор, Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, Україна (англомовна версія)

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Айзен Роланд, доктор, професор, Університет ім. Й.-В. Гете, Франкфурт-на-Майні, Німеччина

Амоша Олександр, докт. екон. наук, Інститут економіки промисловості НАН України

Борсекова Каміла, Ing., PhD, Університет Матея Бела, Банська Бистриця, Словаччина

Бураковський Ігор, докт. екон. наук, професор, Національний університет«Києво-Могилянська академія», Україна

Віталішова Катаріна,Ing., PhD, Університет Матея Бела, Банська Бистриця, Словаччина

Геєць Валерій, докт. екон. наук, професор, академік НАН України, директор Інституту економічного прогнозування НАНУ, Україна

Ван дер Гук Пітер, доктор, професор, Університет ім. Еразмуса, Роттердам, Нідерланди

Дзюблюк Олександр, докт. екон. наук, професор, Тернопільський національний економічний університет, Україна

Длугопольський Олександр, докт. екон. наук, професор, Тернопільський національний економічний універси-тет, Україна

Козюк Віктор, докт. екон. наук, професор, Тернопільський національний економічний університет, Україна

Корсунський Сергій, докт. екон. наук, Дипломатична академія при МЗС України, Київ, Україна

Крисоватий Андрій, докт. екон. наук, професор, Тернопільський національний економічний університет, Україна

Лук’яненко Дмитро, докт. екон. наук, професор, Київський національний економічний університет, Україна

Орєхова Тетяна, докт. екон. наук, професор, Донецький національний економічний університет, Україна

Поліхронопулос Джордж, доктор, професор, Школа економіки та бізнес-адміністрування, Технологічний освіт-ній інститут, Афіни, Греція

Сиденко Володимир, докт. екон. наук, професор, Інститут міжнародних відносин Київського національного уні-верситету ім. Тараса Шевченка, Україна

Сискос Евангелос, докт. екон. наук, професор, Державний технологічний навчальний інститут, Касторія, Греція

Соколовіч Маріуш, докт. доцент, Лодзинський університет, Польща

Сохацька Олена, докт. екон. наук, професор, Тернопільський національний економічний університет, Україна

Стукало Наталія, докт. екон. наук, професор, Національне агенство запобігання якості вищої освіти, Україна

Тонкова Станка, докт. екон. наук, проф., Університет світової та національної економіки, Софія, Болгарія

Тулай Оксана, докт. екон. наук, професор, Тернопільський національний економічний університет, Україна

Турбан Галина, канд. екон. наук, доцент, Білоруський державний економічний університет, Мінськ, Білорусь

Цоуніс Нікос, доктор, професор, Державний технологічний навчальний інститут, Касторія, Греція

Чібурене Ядвіґа, докт. екон. наук, професор кафедри економіки, Технічний університет, Школа економіки і бізне-су, Каунас, Литва

Шліхтер Б'ярне Рірап, PhD, Associate Professor, Орхуський університет, Данія

Шнирков Олександр, докт. екон. наук, професор, Інститут міжнародних відносин Київського національного уні-верситету ім. Тараса Шевченка, Україна

Шталь Тетяна, докт. екон. наук, проф., Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Україна

Юрчишин Василь, докт. наук з держ. управління, Центр Розумкова, Київ, Україна