АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ НА СТИМУЛЮЮЧЕ ТАРИФОУТВОРЕННЯ

Ірина Гринюк

Анотація


Вказано, що сьогоднішня ситуація на ринку газу в Україні є досить складною. Зазначено, що проблеми адаптації вітчизняного ринку до європейських стандартів спричиняють ряд незручностей. Наголошено, що найбільшою проблемою є адаптація українського законодавства. Визнано, що існуючі підходи до тарифоутворення вже застаріли. Уточнено, що донедавна Україна використовувала систему «витрати плюс». Обґрунтовано, що існує потреба перейти на більш поширену у світі тарифну систему «вхід-вихід». Акцентовано, що державні регулюючі органи влади повинні прийняти заходи для гарантування того, що компенсаційні тарифи не будуть дискримінаційними та відображатимуть витрати. Коротко описано основні ідеї, міркування з цього приводу і проблеми, пов’язані з переходом на дану систему. Наведено основні положення чинного законодавства України й систем тарифоутворення, пропозиції щодо зміни чинного законодавства, регуляторної формули розрахунку тарифу та подано основні положення, які передбачає порядок формування тарифів на послуги розподілу природного газу на основі багаторічного стимулюючого регулювання. Показано основні результати впровадження пілотного проекту сприяння використанню європейських принципів тарифоутворення із застосуванням методології стимулюючого регулювання газорозподільчих компаній.

 


Ключові слова


Тарифи; система «витрати плюс»; система «вхід-вихід»; стимулююче регулювання.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Директива 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу [Електронний ресурс] : затв. 13 лип. 2009 р. - Режим доступу : http://govuadocs.com.ua/docs/741/index-242041.html.

Регламент 715/2009 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про умови доступу до мереж передачі природного газу [Електронний ресурс] : затв. 13 лип. 2009 р. - Режим доступу : mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245023095.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про природні монополії» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2013. -№ 19-20. - Ст. 186. - Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/4998-17.

План заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році [Електронний ресурс] : затв. розпор. КМУ від 4 берез. 2015 р., № 213-р. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/213-2015-р.

Угода про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» [Електронний ресурс] : підп. 27 лист. 2014 р. Політ. партією «Народний фронт», Партією «Блок Петра Порошенка», Політ. партією «Об’єднання «Самопоміч», Радик. партією Олега Ляшка, Політ. партією «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/n0001001-15.

Закон України «Про ринок природного газу» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2015. - № 27. - Ст. 234. - Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19.

Впровадження методології стимулюючого тарифоутворення в сфері транспортування природного газу із переходом на тарифну систему «вхід-вихід» для Укртрансгаз [Електронний ресурс] : презентація (м. Київ, 28 грудня 2015 р.). - Режим доступу : www.inogate.org/documents/ O_Kryvenko_NERC_UA.pdf.

Кривенко О. О. Запровадження стимулюючого тарифоутворення в сфері розподілу природного газу [Електронний ресурс] / О. О. Кривенко. - Режим доступу : http://www.slideshare.net/NKREKP/ss-55281939.

Проект Постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами територією України на основі тарифної системи «вхід/вихід» з урахуванням параметрів тарифоутворення, що мають довгостроковий період дії для цілей стимулюючого регулювання та забезпечення дотримання регуляторної норми доходу у сфері транспортування природного газу магістральними трубопроводами за системою регульованої бази інвестиційного капіталу» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. nerc.gov.ua/?id=12117.

Постанова НКРЕ «Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами» [Електронний ресурс] : зареєстр. в М-ві юстиції України 01 серп. 2013 р. за № 1294/23826. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z1294-13?test=XX7MfyrCSgky.XXIZiQzBVSJHI4pks80msh8Ie6.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами на основі багаторічного стимулюючого регулювання» [Електронний ресурс] : зареєстр. в М-ві юстиції України 6 груд. 2013 р. за № 2071/24603. - Режим доступу : http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/z2071-13.

Єрьоменко А. RABство [Електронний ресурс] / А. Єрьоменко, Л. Уні-говський, Є. Андріанов. - Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/energy_ m arket/rabstvo-_. html.

Постанова НКРЕ «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання» [Електронний ресурс] : зареєстр. в М-ві юстиції України 01 серп. 2013 р. за № 1293/23825. - Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23825.html.

Методика оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії [Електронний ресурс] : затв. наказом Фонду держ. майна від 12 берез. 2013 р., № 293. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0522-13.

Порядок визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання [Електронний ресурс] : затв. Постановою Нац. комісії, що здійснює держ. регулювання у сфері енергетики 11.07.2013 р., № 898. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/z1220-13.

Порядок визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики [Електронний ресурс] : затв. постановою НКРЕ від 11.07.2013 р., № 5899.- Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1221-13.

Порядок розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання [Електронний ресурс] : затв. постановою НКРЕ від 11.07.2013 р., № 900. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1222-13.

Постанова НКРЕ «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання» [Електронний ресурс] : затв. НКРЕ від 23.07.2013 р., № 1009. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1266-13.

Постанова НКРЕ «Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами» [Електронний ресурс] : затв. НКРЕ від 26.07.2013 р., № 1029. -Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1294-13.

Процедура встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та / або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання [Електронний ресурс] : затв. постановою НКРЕ від 26.07.2013 р., № 1030. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1301-13.

Порядок розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та / або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами [Електронний ресурс] : затв. постановою НКРЕ від 26.07.2013 р., № 1031. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z1292-13.

Порядок визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання [Електронний ресурс] : затв. постановою НКРЕ від 26.07.2013 р., № 1032. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1293-13.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.