МОДЕЛЬ ФАНДРАЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Альона Соколова, Віта Клименко

Анотація


Сформовано  модель фандрайзингової  діяльності  в  Україні.  Розкрито роль фандрайзингу як засобу щодо мобілізації фінансових та інших ресурсів з  різноманітних  джерел  для  реалізації  соціально  значущих  і  науково-дослідних неприбуткових проектів. Розглянуто та проаналізовано перспективи  та  проблеми  розвитку фандрайзингу  в Україні. Запропоновано  алгоритм розрахунку  інтегрального  показника  результативності фандрайзингової  діяльності у рамках розробки стратегії фандрайзингової діяльності організацій.

 


Ключові слова


Фандрайзинг; донор; проект; модель; неприбуткова організація; благодійні фонди; громадське об’єднання; стратегія; фандрайзингова діяльність.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Куц С. Фандрайзинг АВС : посібник для початківців / С. Куц. – К. : Центр філантропії, 2008. – 92 с.

Артемьева Т. В. Фандрейзинг. Привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования / Т. В. Артемьева, Г. Л. Тульчинский. – СПб. : Лань, 2010. – 286 с.

Балашова А. Л. Фандрайзинг для молодежной организации: конспект лекций / А. Л. Балашова. – М. : МГГУ им. М. А. Шолохова, 2008. – 103 с.

Башун О. В. Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек / Наук. ред. В. С. Білецький, докт. техн. наук. – Донецьк : УКЦентр, 1999.– 204 с.

Дуглас Александер Дж. Основные принципы фандрейзинга / Александер Дж. Дуглас и Кристина Дж. Карлсон. – Д. : Баланс Бизнес Букс, 2007. – 240 с.

Комаровський О. В. Фандрейзинг у питаннях, відповідях та цитатах : навч. посіб. / О. В. Комаровський. – Луганськ, 2007. – 54 с.

Чернявська О. В., Соколова А. М. Фандрайзинг : навч. посіб. / О. В. Чернявська, А. М. Соколова. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 188 с.

Офіційний сайт Інституту професійного фандрайзингу. – Режим доступу : http://fundraiser.org.ua/ – Заголовок з екрану.

Податковий кодекс України : прийнятий Верховною Радою України 2 груд. 2010 р. № 2755-VI : текст із змін. станом на 1 січ. 2012 р. / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – К. : Укрправінформ, 2012. – 455 с.

Фандрайзинг : навч. посіб. – Центральноукраїнський регіональний навчальний центр. Партнерство громад фундація «Україна-США» (USAID), 2003. – 95 с.

Міщенко С. Г., Соколова А. М. Інституційне забезпечення фандрайзингу в Україні та перспективи розвитку / С. Г. Міщенко, А. М. Соколова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2013. – № 1 (56). – С. 275–281. – (Серія «Економічні науки»).

Громадські організації в Україні у 2010 році : Статистичний бюлетень. – К. : Державна служба статистики України, 2011. – 152 с.

Громадські організації в Україні у 2011 році : Статистичний бюлетень. – К. : Державна служба статистики України, 2012. – 157 с.

Діяльність громадських об’єднань в Україні у 2013 році : Статистичний бюлетень. – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 151 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.