ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ОСНОВА СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Тетяна Сумська

Анотація


Проаналізовано можливості бюджетної децентралізації у світлі формування  і функціонування системи місцевого самоврядування. Виявлено фактори, що визначають співвідношення централізації та децентралізації. Особливу  увагу  приділено  принципам  розмежування  видаткових  повноважень, проблемам  закріплення  податкових  доходів  і  варіантам  коригування  вертикального і горизонтального дисбалансів у бюджетній системі держави. Виявлено роль місцевого самоврядування як основоположної ланки федеративного державного устрою. Запропоновано структуру дохідних джерел на рівні регіонального та місцевого бюджетів, а також сформульовано положення, на підставі яких необхідно вибудовувати систему місцевого оподаткування.

 


Ключові слова


Федералізм; бюджетна децентралізація; вертикальний і горизонтальний дисбаланси; доходи і видатки бюджету; місцеве самоврядування; місцевий бюджет; міжбюджетні відносини.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Oates W.E. Fiscal Federalism. N.Y.: Harcourt Brace Jovanovich, 1972.

Tanzi V. Fiscal federalism and decentralization: A review of some efficiency and macroeconomic aspects. Annual World Bank conference on development economics. 295316. Washington, D.C. : The World Bank, 1996.

Khaleghian P. Decentralization and public services the case of immunization. Washington, D.C. : The World Bank, 2003.

Bahl R. Implementation Rules for Fiscal Decentralization: International Studies: Program Working Paper. 1. Atlanta: Georgia State University, 1999.

Wallis J., Oates W. Decentralization in the Public Sector: An Empirical Study of State and Local Government. In Rosen H., ed. Fiscal Federalism: Quantitative Studies. Chicago: University of Chicago Press, 1988. – P. 13–15.

King, D. N. «Local Government Economics in Theory and Practice», London: Routledge, 1992.

Баткибеков С., Кадачников П., Луговой О., Синельников С., Трунин И. Оценка налогового потенциала регионов и распределение финансовой помощи из федерального бюджета. // Совершенствование межбюджетных отношений в России. – М. : ИЭПП, 2000. – С. 83–237.

Сумская Т. В. Актуальные направления совершенствования бюджетно-налоговых отношений на местном уровне // Вестник НГУЭУ. – 2010. – № 2. – С. 42–54.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.