ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Олександр Савич

Анотація


Промислові підприємства є основними суб’єктами світового товарного ринку та носіями найбільшої частини добавленої вартості світової економіки. Усі промислові підприємства працюють в умовах жорстокої конкуренції. А сучасною характеристикою середовища діяльності підприємств є вплив глобальних процесів: конкуренція з боку глобальних компаній (транснаціональних корпорацій), глобальні риси вподобання споживачів, необхідність у виробництві  уніфікованих  та  високоякісних  товарів,  розробка  єдиної  глобальної  чи регіональної  маркетингової  стратегії  та  маркетингового  комплексу.  У  статті розглянуто  сучасний  стан  управління  маркетинговою  діяльністю  промислового підприємства, виявлено проблеми, які виникають в умовах  глобалізації економіки та високого рівня конкуренції. Вивчено сучасні особливості  глобалізації та її вплив на маркетингову діяльність промислових підприємств.

 


Ключові слова


Управління; глобалізація; маркетинг; транснаціональні корпорації; промислові підприємства.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Archibugi D., Michie J. The Globalization of Technology Myths and Realities //Research Parers in Management Studies. – 1993. – № 18. – P. 47–54.

Barlett C. A., Goshal S. Managing Across Borders. The Transnation Solution. – Boston : Harvard Business School Press, 1989.

Dicken P. Global Shift The International of Economic Activity. – New York ; London : McGraw–Hill, 1992.

Falk R. Predatory Globalization. – New York : Harper & Row, 1999.

Мешайкина Е. И. Стратегическое управление предприятием в динамичном окружении // Белорусский экономический журнал. – 2001. – № 1. – С. 53–62.

Гончаров В. В. Руководство для высшего управленческого персонала (Опыт лучших промышленных фирм США. Японии и стран Западной Европы). – М. : Сувенир, 1993.

Пилипчук В. П. Управління продажем : навч. посібник / В. П. Пилипчук, О. В. Данніков. – К.: КНЕУ, 2011. – 627 с.

Андриас А. Золтнерс, Прабхаканат Синха, Салли Э. Лоример. Стратегия продаж: организация продуктовой работы торгового персонала / Андриас А. Золтнерс, Прабхаканат Синха, Салли Э. Лоример. – Пер. с англ. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 512 с.

Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию /Р. Каплан, Д. Нортон. – Пер. с англ. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004 – 416 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.