ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ

Володимир Пилипчук, Олег Данніков

Анотація


Метою дослідження є розробка методології вивчення  глобалізації бізнесу  загалом,  а  також  окремих  її  аспектів,  пов’язаних  із  маркетинговими стратегічними  рішеннями  на  зовнішніх  ринках  збуту  та  інформаційно-комунікативними  проблемами  глобалізації  вітчизняного  бізнесу. Предметом дослідження  є  теоретичні  засади  та методично-прикладні питання  розвитку системи заходів маркетингового комплексу як інструменту активізації підприємств України в міжнародному бізнесі. Об’єктом дослідження  є процес  становлення  та розвитку маркетингової діяльності  та суб’єктів  господарювання на глобальних товарних ринках.

 


Ключові слова


Міжнародний маркетинг; маркетинг глобальних ринків; макроекономічні процеси; маркетинг; менеджмент; продаж; маркетингові дослідження на мікрорівні; підприємство; стратегії економічного розвитку.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Данніков О. В. Стимулювання збуту українських підприємств на глобальних товарних ринках. Збірник наукових праць. – К. : Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАНУ, 2008. – Вип. 59.– С. 174–185.

Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер ; пер. с англ. под ред. О. А. Третьяк, Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуревского. − СПб. : Питер, 1999. − 896 с.

Куденко Н. В. Маркетингова стратегія фірми : монографія. – К. : КНЕУ, 2002. – 245 с.

Маркетинг: підручник / А. Ф. Павленко, І. Л. Решетнікова, А. В. Войчак та ін. ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А. Ф. Павленка ; кер. авт. кол.. д-р екон. наук, проф. І. Л. Решетнікова. – К. : КНЕУ, 2008. – 600 с.

Маркетинг : учебник / Руделиус Уильям; Керин Роджер А.; Хартли Стивен У. и др. – М. : ДеНово, 2001. – 706 с.

Оприлюднення експрес-випусків Держстату у 2014 році. Основні показники соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/mp/op/op_u/op1114_u.htm.

Національний інститут стратегічних досліджень. «Щодо тенденцій розвитку економіки України у 2014–2015 рр.» Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1635/.

Бізнесові лабіринти, або Що заважає українським підприємцям швидко перейняти світові стандарти [Електронний ресурс] // Віче. – 2014. – № 17. – Вересень. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/4357/

Українська правда. Економічна правда. Риск дефолта Украины растет [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/ rus/news/2014/12/23/517503/

JLL announces Europe’s retail gateway cities. Research Articles JLL (NYSE: JLL) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.jll.ua/ukraine/engb/news/244/jll-announces-europes-retail-gateway-cities .


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.