СТРУКТУРНІ ДИСБАЛАНСИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Алла Мельник

Анотація


Порушено проблему усунення структурних дисбалансів розвитку економіки регіонів України. Визначено, що вихідною точкою аналізу структури економіки регіонів є оцінка її потенціалу. Здійснено оцінку економічного потенціалу економіки регіонів. Зіставлення натурально-речового складу економічного потенціалу з його структурним внеском у соціально-економічні показники за свідчило незбалансованість структури економіки регіонів. На основі аналізу територіальної концентрації ресурсів визначено першопричини деформації у структурі економіки окремих регіонів. Проаналізовано структуру економіки регіонів у контексті основних структурних вимірів у динаміці та статиці. Зроблено висновок про наявність диспропорційності. Доведено актуальність підвищення ролі владних структур в структуруванні економіки регіонів. Обґрунтовано доцільність формування селективних стратегій структурної корекції економіки регіонів та запропоновано критерії виробу стратегії. На прикладі Тернопільської області обґрунтовано пріоритети регіональної структурної політики.

 

 


Ключові слова


Структурні дисбаланси; економіка регіонів; селективні стратегії.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія / О. І. Амоша, С. С. Аптекар, А. Ф. Мельник та ін. – ІЕПНАН України, ТНЕУ, 2011. – 848 с.

Іщук С. О. Виробничий потенціал промислових підприємств: проблеми формування та розвитку: монографія / С. О. Іщук – Львів : ІРДНАН України, 2006 – 278 с.

Національна економіка: навч. посібн. для студентів вищих навчальних закладів [Білоцерківець В. В., Завгородній О. О., Лебедєва В. К. та ін.] за ред. В. М. Тарасовича – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 280 с.

Національна економіка: підручн. / за ред В. П. Круша. – К. : Каравела, 2008. – 416 с.

Статистичний збірник «Регіони України 2010. ч. І / За ред. Осауленка О. Г. – К. : Державний комітет статистики України, 2010. – 367 с.

Статистичний збірник «Регіони України 2010. ч. ІІ / За ред. Осауленка О. Г. – К. : Державний комітет статистики України, 2010. – 803 с.

В Україні кількість підприємств малого і середнього бізнесу в 2009 р. скоротилась на 40 %, – експерт [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.rbe.ua/ukr/newsline/show/v_ukraine_rolichestvo.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

Закон України «Про затвердження загальнодержавної програми розвитку наукових технологій» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Економіка України: втрачене десятиліття 1999–2008 рр. // Дзеркало тижня. – 2010. – № 51.

Концепція державної регіональної політики [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року (чинна від 2006-21-07) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:/liga.kiev.ua (Нормативний документ Кабінету Міністрів України. Стратегія).

Юшко С. В. Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи / С. В. Юшко // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С. 86–97.

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту з видами економічної діяльності за 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ternstat.tim.net.ua / express.html.

Обсяги реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ternstat.tim.net.ua /express.html.

Капітальні інвестиції (за 2010 рік, за 1 кв. 2011 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ternstat.tim.net.ua / express.html.

Статистика внутрішньої торгівлі та товарних ринків ( за 2010 рік, за 1 кв. 2011 року) [Електронний ресурс].- Режим доступу: www.ternstat.tim.net.ua / express.html.

Статистичний збірник «Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції за 2010 рік». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ternstat.tim.net.ua / express.html.

Економічна доповідь «Фінансово-господарська діяльність підприємств і організацій Тернопільської області у 2010 році». [Електронний ресурс]. – режим доступу: www.ternstat.tim.net.ua / express.html.

Статистичний бюлетень «Основні підсумки роботи промисловості за 1 квартал 2011року». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ternstat.tim.net.ua / express.html.

Статистичний бюлетень «Наукова та науково-технічна діяльність організацій в області за 2010 рік». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.ternstat.tim.net.ua / express.html.

Статистичний бюлетень «Наукова та інноваційна діяльність в області за 2010 рік». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ternstat.tim.net.ua /express.html.

Статистичний бюлетень «Капітальні інвестиції в області за 1 квартал

року». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.ternstat.tim.net.ua / express.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.