КОНКУРЕНЦІЯ ЗА ДОСТУП ДО ЕНЕРГОРЕСУРСІВ: ПРИКЛАД СВІТОВОГО РИНКУ ВУГІЛЛЯ

Олег Кулініч

Анотація


Проаналізовано основні тенденції розвитку світового ринку вугілля. Міжнародну вертикальну та горизонтальну інтеграцію розглянуто як форми забезпечення глобальних доступів до кам’яного вугілля.Ключові слова


Світовий ринок кам’яного вугілля; горизонтальна інтеграція; вертикальна інтеграція; міжнародна конкуренція за доступ до енергоресурсів.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Амоша А. Снег на шляпе моей… [електронний ресурс] / А. Амоша,

Д. Череватский // Зеркало недели. – 2011. – № 34. – Режим доступу:

http://zn.ua/ECONOMICS/sneg_na_shlyape_moey-88376.html.

Вединг М. Тенденции развития международных рынков каменного угля

[электронный ресурс] / М. Вединг. – Режим доступу: http://www.rosugol.ru/

news/articles.php?ELEMENT_ID=6058.

Завгородняя О. П. Зарубежный опыт интеграции угледобывающих и

электрогенерирующих компаний [електронний ресурс] / О. П. Завгород

няя // Економіка промисловості. – 2010. – № 50(2). – С. 58–66. – Режим

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/eprom/2010_50/st50_09.pdf.

Інформаційно-аналітичний звіт про розвиток вугільної промисловості

України за І півріччя 2009 року [електронний ресурс] – Режим доступу:

http://gas-mining.ucoz.ru/news/2009-07-27-31

Крупнейшие угледобывающие компании мира по результатам 2007 года

[електронний ресурс] – Режим доступу: http://rucoal.ru/index.php?option=

cocontent&task=view&id=34&Itemid=38

«Пибоди энерджи» – гигант мирового углепрома» [Электронный ресурс]

// Шахтер Украины. – 2009. – № 39(489). – Режим доступу:

http://shu.prupu.org/post/3699/

Стрижиченко Н. О. Стан та проблеми розвитку вугільної галузі України

[електронний ресурс] / Н. О. Стрижено. – Режим доступу8. Asia/ World energy outlook 2010 [електронний ресурс]. – IEEJ. –2010.–100 p. – Режим доступу: http://eneken.ieej.or.jp/data/3489.pdf

BP Energy Outlook 2030 [електронний ресурс]. – ВР. – 2011. – Режим до

ступу: http://www.bp.com/energyoutlook2030

BP Statistical Review of World Energy – 2011 (June) [електронний ресурс] –

режим доступу:

http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_

and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/spr

eadsheets/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.xls

Komiyama R. Asia energy outlook to 2030: Impacts of energy outlook in

China and India on the world [електронний ресурс] / R. Komiyama // IEEJ

research paper. – 2010. – режим доступу: http://www.worldenergy.org/

documents/p001038.doc


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.