ГЛОБАЛЬНІ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ЕНТРОПІЙНИХ КОЛИВАНЬ

Оксана Михайловська

Анотація


Проаналізовано основні тенденції еволюції глобальної економічної системи та її взаємодії з природною системою. Встановлено, що науково-технічний прогрес відкриває нові можливості заміни невідтворюваних природних ресурсів іншими їх видами, впроваджує нові екологічно безпечні технології і тим самим уникає переходу в фазу ентропійного коливного циклу.

 

 


Ключові слова


Глобальна економічна система; ентропійний коливний цикл; вертикальна інтеграція; руйнівні процеси; процеси самоорганізації.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Співак В. М. Другий тип глобалізації: проблеми та перспективи дослідження / В. М. Співак // Вісник ДАКККіМ. – 2010. – № 3. [електронний ресурс] – режим доступу: – http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdakk/2010_3/38.pdf.

Прангишвили И. В. Энтропийные и другие системные закономерности:вопросы управления сложными системами / И. В. Прангишвили. – М. :Наука, 2003. – С. 70.

Климентович Ю. Л. Статистическая физика / Ю. Л. Климентович. – М. :Наука, 1982. – С. 55.

Шаповалов В. И. Законы синергетики и глобальные тенденции /В. И. Шаповалов, Н. В. Казаков // Общественные науки и современность. –2002. – № 2. – С. 143.

Попов B. Эволюция человечества и экономика / B. Попов, И. Крайнюченко // Общество и экономика. – 2006. – № 6. – С. 186.

Пригожин И. От существующего к возникающему / И. Пригожин. – М. :Наука, 1985. – С. 72.

Вернадский В. И. Живое вещество и биосфера / В. И. Вернадский; ред.А. Яншин; РАН. Комисcия по разработке научного наследия В. И. Вернадского, Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского. – М. : Наука, 1994. – С. 28.

BP Statistical Review of World Energy – 2011 (June) [електронний ресурс] –режим доступу: http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/ globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/loc

al_assets/spreadsheets/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.xls.

Number of disasters reported 1900–2010 [електронний ресурс] – режим доступу:http://www.emdat.be/sites/default/files/Trends/natural/world_1900_ 2010/ 1a.jpg.

Форрестер Дж. Мировая динамика: Пер. с англ. / Дж. Форрестер. – М. :АСТ; СПб. : Terra Fantastica, 2003. – С. 124–125.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.