СИНЕРГІЯ ТЕОРІЙ МІЖНАРОДНОГО ТА СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Богдан Літовченко

Анотація


Розвиток сучасних глобалізаційних процесів вимагає від теорії та практики  менеджменту  відповідей  на  тиск  середовища. Шоковість  середовища викликала до життя синергетичний ефект стратегічного та міжнародного менеджменту,  зокрема щодо  управління  людськими  ресурсами.  У  статті  розглядаються актуальні проблеми взаємовідносин даних напрямів досліджень менеджменту  з огляду на  концептуально нові підходи до  теорії  та практики сучасного менеджменту.

 


Ключові слова


Стратегічний менеджмент; міжнародний менеджмент; багатонаціональний маркетинг; управління людськими ресурсами; глобальне виробництво; глобальний маркетинг.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / За ред. А. О. Задої. – К.: Знання, 2007.

Burton F. N. Contemporary trade. – (Industrial studies series) – Oxford: PhilipAllan, 1984.

Grosse R, Kujava D. International Business: Theory and Managerial Applications. – Boston: Irwin, 1992.

Cullen J. B. Multinational Management: A Strategic Approach. – Washington State University, 2002.

Schumacher E. F. Small is Beautiful: Economics As of People Mattered, 1973 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // Smallisbeautiful.org/about/decentralism.

Korten, David. Creating a Post-Corporate World, 2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.smallisbeautiful.org/publications.html.

Кредісов А. І. Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А. І. Кредісов. – К.: Знання України, 2009.

Levitt, Theodore. The Globalization of Markets. – Harvard Business Report, May–June, 1988.

Weiss, John. Industrialisation and Globalisation: Theory and Evidence from Developing Countries. London: Routledge, 2002.

Управління в умовах економічної глобалізації [Текст]: монографія / За ред. д. е. н. Ю. Є. Петруні. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2010.

Питерс Т. Представьте себе! Превосходство в бизнесе в эпоху разрушений. – Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005.

The Guardian, Saturday 11 December 2010.

Минцберг Г., Альстренд Б., Лэмпед Дж. Школы стратегий. – СПб: Питер, 2000.

Попов С. А. Стратегическое управление. Модуль 4. – М.: Инфра, 1998.

Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб.: Питер, 1999.

Холл Р. Организации: структури, процеси, результати. – СПб.: Питер, 2001.

Літовченко Б. В. Зміни парадигми стратегічного менеджменту у контексті економіки знань // Журнал європейської економіки. – 2009. – Том 8 (№ 1). – Березень. – С. 76–91.

Літовченко Б. В. «Язик» управління // Вісник Академії митної служби України. – Серія «Економіка». – 2009. – № 2. – С. 60–68.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.