ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Олена Гаращук

Анотація


Проаналізовано  основні  методи  оцінки  інтелектуального  капіталу  та ризику  інвестора,  розглянуто  їх  взаємозв’язок  та  взаємний  вплив  у  процесі інвестування. Також  розглянуто можливість  використання  та  практичну  цінність отриманих результатів для оцінки інвестиційного потенціалу регіону.

 


Ключові слова


Господарський комплекс; інтелектуальний капітал; ризик; інвестиції; інтегральний рейтинг; інвестиційний потенціал.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Колесникова Н. А. Финансовый и имущественный потенциал региона: опыт регионального менеджмента / Н. А. Колесникова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 240 с.

Гришина И., Шахназаров А., Ройзман И. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности / И. Гришина, А. Шахназаров, И. Ройзман // Инвестиции в России. – М., 2001. – № 4. – С. 5–16.

Пересада А. А. Управління інвестиційним процессом / А. А. Пересада. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.

Руткевич М. Н., Левашов В. К. О понятии інтелектуального капитала и способах его измерения [Электронный ресурс]. / М. Н. Руткевич, В. К. Левашов // Науковедение. – 2000. – № 1. – Режим доступу:www.auditorium.ru.

Эскиндаров М. А. Развитие корпоративных отношений в современной российской экономике / М. А. Эскиндаров. – М.: Республика, 1999. – 368 с.

Ткаченко В. А. Інтелектуальний потенціал в основі розвитку виробничих сил і виробничих відносин: монографія / В.А. Ткаченко. – Д.: Монолит, 2008. – 274 с.

www.sveiby.com.

www.raexpert.ru.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.