ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ ОЩАДНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Микола Гапонюк

Анотація


Розглянуто  питання  популяризації  цінних  паперів  інститутів  спільного інвестування серед населення України. Виділено головні фактори, що зумовлюють вибір індивідуальними  інвесторами інших напрямків інвестування на фінансовому  ринку України, обґрунтовано  заходи,  спрямовані на  зростання інвестиційної привабливості цінних паперів вітчизняних ІСІ.

 


Ключові слова


Інститут спільного інвестування; інвестиційний сертифікат; акція корпоративного інвестиційного фонду; домогосподарство; індивідуальний інвестор; інвестиційний фонд; ризик; дохід; інвестиції.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аналітичний огляд ринку спільного інвестування у 2009 році. [Електронний ресурс] // Річна аналітика УАІБ [сайт] / Українська асоціація інвестиційного бізнесу. – Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/files/articles/1050/71_4.pdf . – Назва з екрана.

Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди ) № 2299-III вiд 15 березня 2001 року [Електронний ресурс] // Законодавство України: [сайт]. Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Назва з екрана.

Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2009 рік [Електронний ресурс] // Річні звіти Комісії: [сайт] / ДКЦПФР. – Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=12. – Назва з екрана.

Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затверджене Рішенням ДКЦПФР від 02.11.2006 р. № 1227.

Статистична інформація [Електронний ресурс.] // Державний комітет статистики України [сайт] Держкомстат України. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. – Назва з екрана.

Фінансовий ринок : Підручник / В. М. Шелудько – 2-ге вид. – К.: Знання, 2008. – 535 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.