АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Ганна Кармелюк, Христина Кармелюк

Анотація


Виявлено закономірності впливу на кількість туристів узагальненого рейтингу, кількості пам’яток світової культурної спадщини, ефективності маркетингу та реклами, витрат уряду з бюджету на туризм, підтримки уряду, прозорості урядової політики та інших чинників і побудовано ряд економетричних моделей. Обґрунтовано поділ країн на типи стосовно розвитку туризму.


Ключові слова


Туризм; туристична індустрія; державна міжнародна туристична політика; кореляційно-регресійний аналіз; регулювання міжнародної туристичної діяльності.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дж. Кристофер Холловей, Нейл Тейлор. Туристический бизнес: Пер. с 7-го англ. изд. – К.: Знання, 2007. – 798 с.

Іващук О. Т., Кулаічев О. П. Методи економетричного аналізу даних у системі STADIA.: Навч. посібн. – Т: ТАНГ, 2001. – 151 с.

Кармелюк Х. В. Державне регулювання міжнародної туристичної діяльності // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (26–27 лютого 2009р., м. Тернопіль). – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – С. 215–217.

Кармелюк Х. В. Роль державного сектору в індустрії туризму // Матеріали Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Формування нового світового економічного порядку» (14–14 травня 2009 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – С. 229–231.

Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг. Геопросторові аспекти. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Альтерпрес, 2003. – 436 с.: іл., картосхеми.

Мальська М. П., Гамкало М. З., Бордун О. Ю. Туристичне країнознавство. Європа: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 224 с.

Новак Едвард. Введение в методы эконометрики. Сборник задач: Пер. с польск. / Под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2004.– 248 с.

The Travel & Tourism Competitiveness Report, March 05, 2008. Available at: http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/TravelandTourismReport/ index.htm.

Spanish tourism datas available at www. weforum.org/pdf/ttcr09/Spanish.pdf

d'Hauteserre, A. M. A future for tourism in French Polynesia? Available online 31 January 2006 at: http://www.cababstractsplus.org/abstracts/ Abstract.aspx?AcNo=200018137

Decree of the State Administration of Tourism of the People's Republic of China and the Ministry of Commerce of the People's Republic of China, No.19. Available at: ttp://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/ InvestmentDirection/GuidanceforSpecificIndustries

Qiu Hanqin Zhang, King Chong, C.L. Jenkins. Tourism policy implementation in mainland China: an enterprise perspective. International Journal of Contemporary Hospitality Management 2002, Volume: 14,

Issue: 1, Page: 38–42.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.