ДЕТЕРМІНАНТИ ПІІ У ШЕСТИ КРАЇНАХ-РЕСПУБЛІКАХ КОЛИШНЬОГО СРСР: ДОСЛІДЖЕННЯ ДАНИХ 1995–2017 РР.

Віджай ШЕНАЙ, Артем ЩЕРБИНА, Сергій ВОРОНІН, Дмитро ОЛЬХОВСЬКИЙ

Анотація


Зазначено, що прямі іноземні інвестиції можуть принести необхідний капітал, особливо на ринки, які розвиваються, допомогти вдосконалити виробничий і торговий сектори, залучити більш ефективні технології, збільшити місцеве виробництво й експорт, створити робочі місця і розвивати місцеві навички, зумовлювати покращення соціальної та виробничої інфраструктур і загалом сприяти сталому економічному зростанню валового внутрішнього продукту. Наголошено, що з урахуванням усіх цих бажаних особливостей важливо визначити фактори, які приваблюють прямі іноземні інвестиції в економіку або групу суміжних економік. Розглянуто детермінанти ПІІ у шести країнах-республіках колишнього Радянського Союзу: Україні, Білорусі, Вірменії, Росії, Молдові та Казахстані. Після обширного огляду літератури щодо теорій і емпіричних досліджень з використанням набору перехресних даних за період 1995–2017 рр. розраховано авторегресійну модель із розділеними лагами з ПІІ / ВВП як залежною змінною. Вказано, що інфляція, зміни валютного курсу, відкритість, розмір економіки (ВВП), рівні доходів (ВНД на душу населення) й інфраструктура (вона вимірюється кількістю підключення стаціонарних телефонів і мобільних абонементів на 100 осіб) перевіряються як незалежні змінні, щоб пояснити їх вплив на відносини в довгостроковій та короткостроковій перспективі. Уточнено, що протягом визначеного періоду більший приплив ПІІ щодо ВВП був залучений на менші ринки з кращою інфраструктурою, меншою відкритістю, знеціненням курсу і більш високим рівнем доходу, хоча коефіцієнти останніх трьох змінних не значущі. Акцентовано, що результати показують тип прямих іноземних інвестицій, залучених у цьому регіоні, та оцінюються з теоретичної й практичної точок зору. Зауважено, що рекомендації щодо ведення політики стосуються посилення припливу прямих іноземних інвестицій і подальшого економічного розвитку в цьому регіоні. Визнано, що у минулому такого дослідження цього регіону не здійснювалося.

Класифікація за JEL: C21, F21, F23.


Ключові слова


Детермінанти ПІІ; потоки ПІІ; перехресний аналіз; пострадянський простір.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Abbott, A., Cushman, D. O., De Vita, G. (2012). Exchange rate regimes and foreign direct investment flows to developing countries. Review of International Economics, 20 (1), 95–107.

Andinuur, J. (2013). Inflation, Foreign Direct Investment and Economic Growth in Ghana. University of Ghana. Retrieved from: http://ugspace.ug.edu.gh:8080/handle/123456789/5334.

Alam Muhammad, Akram (2011). The Impact of Infrastructure on Foreign Direct Investment: The Case of Pakistan. International Journal of Business and Management, 6 (5).

Ang, J. B. (2008). Determinants of foreign direct investment in Malaysia. Journal of Policy Modeling, Elsevier, vol. 30 (1), pр. 185–189.

Anyadike, N. O. (2012). Poor Infrastructure: The Hindrance to Foreign Investment and Economic Development in Nigeria. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, vol. 4, no. 4.

Behname, Mehdi (2012). Foreign Direct Investment and Economic Growth: Evidence from Southern, Asia. Atlantic Review of Economics, 2st volume .

Babatunde, A. (2011). Trade Openness, Infrastructure, FDI and Growth in Sub-Saharan African Countries. Journal of Management Policy and Practice, vol. 12 (7).

Becker, J., Fuest, C., Ridel, N. (2012). Corporate tax effects on the quality and quantity of FDI. European Economic Review, vol. 56, iss. 8, рр. 1495–1511.

Azam, M. K., Determinants of Foreign Direct Investment in India, Indonesia and Pakistan: A Quantitative Approach. Mode of access: https://www.researchgate.net/publication/273757902_.

Bakar, Norazamin Abu, Hadijah Che Mat, Siti, Harun, Mukaramah (2012). The Impact of Infrastructure on Foreign Direct Investment: The Case of Malaysia. Procedia – Social and Behavioral Sciences 65: 205–211.

Becker, J., Fuest, C., Riedel, N. (2012). Corporate tax effects on the quality and quantity of FDI. European Economic Review, 56 (8), Elsevier 1495–1511. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.euroecorev.2012.07.001.

Behname, Mehdi (2012). Foreign Direct Investment and Economic Growth: Evidence from Southern, Asia. Atlantic Review of Economics, 2st volume.

Callen, T. (2008). Back to Basics. What Is Gross Domestic Product? Finance & Development. Available from: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2008/12/pdf/basics.pdf.

Chakrabarti, A. (2001). The Determinants of Foreign Direct Investments: Sensitivity Analyses of Cross-Country Regressions. Kyklos, 54 (1), 89–114. Available from: http://doi.wiley.com/10.1111/1467-6435.00142.

Chakrabarti, Rajesh, Subramanian, Krishnamurthy, Meka, Sesha, Sudershan, Kuntluru (2012). Infrastructure and FDI: Evidence from district-level data in India. Mode of access: https://www.isb.edu/faculty/KrishnamurthySubramanian/Images/FDI_infra_20Mar2012_ReStud.pdf.

Chong L. L., Tan H. B. (2008). Exchange rate risk and macroeconomic fundamentals: evidence from four neighbouring southeast asian economies. International Research Journal of Finance and Economics, vol. 16, pp. 88–95.

Culem, C. G. (1988). The locational determinants of direct investments among industrialized countries. European Economic Review, Elsevier, vol. 32 (4), April, pр. 885–904.

Cushman, D. O. (1985). Real Exchange Rate Risk, Expectations, and the Level of Direct Investment. The Review of Economics and Statistics, vol. 67,no. 2 (May), pp. 297–308.

Dunning, J. H. (1977). Trade, Location of Economic Activity and the MNE: A Search for an Eclectic Approach. In: Ohlin, B., Hesselborn, P. O., Wijkman, P. M. (eds). The International Allocation of Economic Activity. Palgrave Macmillan, London.

Dunning, J. H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. Addison Wesley Publishing Co., Harlow, Essex.

Edwards, S. (1990). Capital Flows, Foreign Direct Investment, and DebtEquity Swaps in Developing Countries. NBER Working Paper No. 3497, National Bureau of Economic Research, Massachusetts Avenue, Cambridge MA 02138.

Essia, U., Onyema J. (2012). Determinants of Foreign Direct Investment in Nigeria. Journal of Money, Investment and Banking, іss. 25, September.

Faroh, A., Shen, H. (2015). Impact of Interest Rates on Foreign Direct Investment: Case Study Sierra Leone Economy. International Journal of Business Management and Economic Research, 6 (1), рр. 124–132.

Fedderke, J. W., Romm, A. T. (2006). Growth impact and determinants of foreign direct investment into South Africa, 1956–2003. Economic Modelling, Elsevier, vol. 23 (5), September, pр. 738–760.

Feldstein, M. (2000). Aspects of Global Economic International Integration, outlook for the future. NBER working paper No. 7899, National Bureau of Economic Research, Massachusetts Avenue, Cambridge MA 02138.

Foellmi, R., Hanslin Grossmann, S., Kohler, A. (2018). A dynamic NorthSouth model of demand-induced product cycles. Journal of International Economics, 110, Elsevier B. V. 63–86.

Fung, K. C., Garcia-Herrero, A., Hitomi, І., Siu А. (2005) Hard or Soft? Institutional Reforms and Infrastructure spending as Determinants of foreign direct investment in China, The Japanese Economic Review, vol. 56, no. 4, December.

Hakro, N. A. (2011). Abdallah Omezzine 2011 FDI Flows and Governance in MENA. Countires, Middle eastern Finance and Economics, vol. 12, pр. 143–156.

Hymer, S. (1972). Internationlization of Capital. Journal of Economic Issues, рр. 91–111.

Hymer, S. H. (1976). The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment, Cambridge, MIT Press.

IMF (1993). Foreign Direct Investment Trends and Statistics: A Summary – IMF. Mode of access: https://www.imf.org/External/np/sta/fdi/eng/2003/102803s1.pdf. Some Key Concepts and Definitions for the Recording of FDI.

IMF data on Indicators. Mode of access: https://www.imf.org/en/Data.

Jones, C., Temouri, Y. (2016). The determinants of tax haven FDI. Journal of World Business, 51 (2). Elsevier Inc. 237–250. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jwb.2015.09.001.

Jaspersen, F. Z., Aylward, A. H., Knox, A. D. (2000). Risk and Private Investment: Africa Compared with Other Developing Areas. In: Collier, P., Pattillo, C. (eds). Investment and Risk in Africa. Studies on the African economies. Palgrave Macmillan, London.

Jordaan, J. C. (2004). Foreign Direct Investment and Neighbouring Influences. Unpublished doctoral thesis, University of Pretoria.

Jones, C., Temouri, Y. (2016). The determinants of tax haven FDI. Journal of World Business, vol. 51, no. 2, pp. 237–250.

Kamath, G. B. (2008). Impact of foreign direct investment in India. The ICFAI University Journal of International Business, 3(4), рр. 16–38.

Karkinsky, T., Riedel, N. (2012). Corporate taxation and the choice of patent location within multinational firms. Journal of International Economics, 88 (1), Elsevier B. V. 176–185. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jinteco.2012.04.002.

Khan, G. S., Mitra, P. (2014). A Causal Linkage between FDI Inflows with Select Macroeconomic Variables in India – An Econometric Analysis IOSR. Journal of Economics and Finance, vol. 5, iss. 5. (Sep.–Oct.), рр. 124–133.

Kosekahyaoglu, L. (2006). A comparative analysis of FDI in Turkey and the CEECS: Is there any link between Fdi and Trade? Journal of Business Economics and Management, 7(4): рр. 183–200.

Kravis, I. B., Lipsey, R. (1982). The location of overseas production and production for export by U. S. multinational firms. Journal of International Economics, vol. 12, iss. 3–4, рр. 201–223.

Kurecic, P., Luburic, G. (2015). The influence of the size of the economy and European integration on foreign direct investments in the Central, Southeastern and Eastern European states 1994–2013. Сonference paper, September.

Lily, Jaratin, Kogid, Mori, Мulok, Dullah, Sang, Liem Thien, Rozilee, Asid (2014). Exchange Rate Movement and Foreign Direct Investment in Asean Economies. Economics Research International, vol. 2014, Article ID 320949.

Loungani, P., Razin, A. (2001). How beneficial is foreign direct investment for developing countries? Finance and Development, vol. 38 (2).

Mohammed, Valli, Mansur, Masih (2014). Is there any causality between inflation and FDI in an «inflation targeting» regime? Evidence from South Africa. Available from: https://www.semanticscholar.org/paper/Is-there-anycausality-between-inflation-and-FDI-in-Valli-Masih/16e7a7b90ffcf47f4f2ca6ba587dc8e89ab4b975.

Obiamaka, P. E., Onwumere, J. U., Okpara, G. C. (2011). Foreign direct investment and economic growth in Nigeria: A granger causality analysis. International Journal of Current Research, 3 (11), pp. 225–232.

OECD (1990): OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment – OECD.org. Mode of access: https://www.oecd.org/daf/inv/investmentpolicy/2090148.pdf.

OECD (2017). Local Content Policies In Minerals-Exporting Countries: The Case of Australia. Trade Policy Note (December). Аvailable from: www.oecd.org/trade.

Omankhanlen, A. E. (2011). The Effect of Exchange Rate and Inflation on Foreign Direct Investment and its relationship with Economic Growth in Nigeria. Economics and Applied Information, 1, pp. 5–16.

Pärletun, J., Thede, S. (2008). The Determinants of Foreign Direct Investment: A Regional Analysis with Focus on Belarus. Lund University, рр. 10–16.

Seetanah, B. (2009). A Sector-Wise Panel Data Study on the Link between Transport Infrastructure and FDI in Mauritius. 9th Global Conference on Business & Economics.

Schneider, F., Frey, B. (1985). Economic and political determinants of foreign direct investment. World Development, vol. 13, iss. 2, рр. 161–171.

Sekkat, K., Veganzones-Varoudakis, M. A. (2007). Openness, investment climate, and FDI in developing countries. Review of Development Economics, 11 (4), рр. 607–620.

Schmitz A., Bieri J. (1972). EEC tariffs and U. S. direct investment. European Economic Review, vol. 3, iss. 3, рр. 259–270.

Siddiqui, H. A. A., Aumeboonsuke, V. (2014). Role of Interest Rate in Attracting the Fdi: Study on Asean 5 Economy. International Journal of Technical Research and Applications, 2 (1), рр. 59–70.

Simmons, R. S. (2003). An empirical study of the impact of corporate taxation on the global allocation of foreign direct investment: A broad tax attractiveness index approach. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 12 (2), рр. 105–120.

Suliman, A., Elmawazini, K., Shariff, M. Z. (2015). Exchange Rates and Foreign Direct Investment: Evidence for Sub-Saharan Africa. The Journal of Developing Areas, 49 (2), рр. 203–226.

Tsai, P. L. (1994). Determinants of Foreign Direct Investment and Its Impact on Economic Growth. Journal of Economic Development, 19.

UNCTAD, World investment Report (2018). Mode of access: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf.

Vernon, R. (1966). International Investment and International Trade in the Product Cycle. The Quarterly Journal of Economics, 80 (2), 190. Available from https://academic.oup.com/qje/article-lookup/doi/10.2307/1880689.

World Investment Report (2018). Аvailable from: https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2130.

Walsh, J. P., Jiangyan, Y. (2010). Determinants of Foreign Direct Investment: A Sectoral and Institutional Approach (July). IMF Working Papers, pp. 1–27. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1662260.

Wafure, Obida G., Nurudeen, Abu (2010). Determinants of Foreign Direct Investment in Nigeria: An Empirical Analysis. Mode of access: https://www.researchgate.net/publication/265627570_.

Wheeler, D., Mody, A. (1992). International investment location decisions: The case of U. S. firms. Journal of International Economics, vol. 33, iss. 1–2, рр. 57–76.

Xing, Yuqing, Wan, Guanghua (2006). Exchange Rates and Competition for FDI in Asia. The World Economy, vol. 29, іss. 4.

World Bank Data on Indicators. Mode of access: https://data.worldbank.org/indicator.

Xaypanya, P., Rangkakulnuwat, P., Paweenawat, S. W. (2015). The determinants of foreign direct investment in ASEAN: The first differencing panel data analysis. International Journal of Social Economics, 42 (3), рр. 239–250.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.