ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-КЛАСТЕРІВ

Роберт ДМУХОВСЬКІ

Анотація


Зазначено, що бізнес-кластери – це нова теорія й ідея функціонування компанії, незалежно від того, яким бізнесом вони займаються та які частки ринку їм належать. Обґрунтовано, що кластерні ініціативи – це своєрідне бізнесове явище, оскільки вони здатні поєднувати, а головне приносити користь як малим, так і великим компаніям. Удосконалено методи співпраці організацій з великими ресурсами та тих, які не мають достатньо великого потенціалу для розвитку взаємної вигоди, підвищення їх конкурентоспроможності й отримання кращих фінансових результатів. Показано, що основу створення бізнес-кластерів у регіоні становить необхідність широкої підтримки інновацій, співпраці суб’єктів господарювання з науково-дослідними і місцевими органами влади для досягнення спільних соціально-економічних вигід.

Класифікація за JEL: F23, F61, F61, O31.


Ключові слова


Бізнес-кластер; інновації; конкурентна перевага; ефективність; соціально-економічний розвиток.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Adamkiewicz-Drwiłło H. Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki. Toruń: TNOiK,2010.

Christensen C. Przełomowe innowacje. Warszawa: PWN, 2010.

Christensen C. The Innowators Dilemma. Boston: Harvard Business Press, 1999.

Cohen D., Prusak I. In Good Company. Boston: Harvard Business Press, 2001.

Cotis J. Zrozumieć wzrost gospodarczy. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005.

Dmuchowski R., Szmitka St. Znaczenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw w rozwoju regionu. Olsztyn: WSIiE TWP, 2015.

Gorynia M. Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin, 2008.

Jurek-Stępień S. Rynkowe strategie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Płock: Novum, 2009.

Klamut M. Konkurencyjność i spójność w polityce rozwoju Unii Europejskiej. Wrocław: UE, 2011.

Mellor R. B. Przedsiębiorczość. Warszawa: PWE, 2011.

Porter M. O konkurencji. Warszawa: PWE, 2001.

Skawińska E., Zalewski R. Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Warszawa: PWE, 2009.

Wójtowicz T. Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw i instytucji. Olsztyn: WSIiE TWP, 2015.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.