ВПЛИВ СИСТЕМИ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Олена БУЛАТОВА, Ольга ГРИБІНЕНКО

Анотація


Вивчено вплив систем охорони здоров’я та освіти на рівень соціальної спрямованості економічного розвитку. Виявлено, що низький рівень соціальної орієнтації країн вказує на наявні загрози національній безпеці як в економічній, так і в соціальній сфері, що потребує розробки ефективної економічної політики з урахуванням цілей національного сталого розвитку. Соціальні фактори покласифіковано на такі групи: демографічні фактори; показники розвитку системи освіти; показники кон’юнктури ринку праці; показники розвитку системи охорони здоров’я; показники системи розподілу приватного доходу та соціально-економічної нерівності. З точки зору цілей сталого розвитку і факторів безпеки визначено два основних компоненти соціального забезпечення: розвиток системи освіти та розвиток системи охорони здоров’я, які характеризуються відповідними групами показників. Систематизовано показники з урахуванням динаміки їх граничних значень і потенційних тенденцій змін. Використано показники як критерії для виявлення можливих критичних загроз або ризиків для безпеки. Зазначено, що вони також дають змогу своєчасно розглянути та підтримати стійкість і безпеку соціального розвитку. За результатами інтегральної оцінки визначено певні країни, які належать до групи з оптимально високим рівнем безпеки або до тієї групи, яка має найнижчі позиції. Констатовано, що результати досліджень доводять важливість сфер охорони здоров’я та освіти у контексті досягнення цілей сталого розвитку і забезпечення високого рівня соціального забезпечення.

Класифікація за JEL: I15, I25, H55, Q01.


Ключові слова


Безпека; соціальна безпека; сталий розвиток; освіта; охорона здоров’я.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ackroyd P. Enhancing security culture – simple, effective approaches to making improvement [Electronic resource] / P. Ackroyd, S. Marsden. – London : Greenstreet Berman, 2006. – Mode of access : https://www.icheme.org/communities/subject_groups/security%20and%20loss%20prevention/resources/hazards%20archive/~/media/Documents/Subject%20Groups/Security_Loss_Prevention/Hazards%20Archive/XIX/XIX-Paper-32.pdf.

Caballero-Anthony M. Introduction to the Non-Traditional Security Studies. A Transnational Approach / M. Caballero-Anthony. – London : Sage Publications, 2016. – P. 3–19.

Caballero-Anthony M. Understanding Non-traditional Security / M. CaballeroAnthony. – Los Angeles : Sage, 2016. – P. 276.

Hameiri S. Governing Borderless Threats. Non-Traditional Security and the Politics of State Transformation / S. Hameiri, L. Jones. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – Р. 286.

Human Development Data [Electronic resource]. – Mode of access : http://hdr.undp.org/en/data#.

Maier-Knapp N. The non-traditional security concept and the EU-ASEAN relationship against the backgrop of China’s rise / N. Maier-Knapp // The Pacific Review. – 2015. – Vol. 29, № 3. – P. 411–430.

Maull H. Raw materials, energy and Western security / H. Maull. – London, 1984. – Р. 413.

McSweenеy B. Security, Identity аnd Interest: A Sociology оf International Relations / B. McSweenеy // Cambridge: Cambridge University Press. –1999. – P. 239.

Møller B. European security: the role of the Organization for security and cooperation in Europe / Bjørn Møller // Crisis States Working Papers Series. – 2008. – No. 2. – P. 29. – Mode of access :http://www.lse.ac.uk/internationaldevelopment/Assets/Documents/PDFs/csrc-working-papers-phasetwo/wp30.2-european-security-and-the-osce.pdf.

Renner M. The Anatomy of Resource Wars [Electronic resource] / M. Renner. – Washington, DC : Worldwatch Institute, 2002. – Mode of access : http://www.worldwatch.org/system/files/WP162.pdf.

Reznikova N. The Policy оf Economic Nationalism: from Origins to New Variations оf Economic Patriotism / Nataliia Reznikova, Volodymyr Panchenko, Olena Bulatova // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4. – Р. 274–281.

Sustainable development goal 3 [Electronic resource]. – Mode of access : https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3.

Sustainable development goal 4 [Electronic resource]. – Mode of access : https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4.

Sustainable development goals [Electronic resource]. – Mode of access : https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300.

The World bank [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.worldbank.org/en/topic/education/overview#1.

World Health Organization [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.who.int/publications/en/.

World health statistics: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals [Electronic resource]. – Geneva : World Health Organization, 2019. – Mode of access : https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2019/en/.

Zhang M. Social Security and Sustainable Economic Growth: Based on the Perspective of Human Capital Sustainability [Electronic resource] / M. Zhang, X. Zou, L. Sha. – 2019. – Vol. 11(3). – Р. 662. – Mode of access :https://doi.org/10.3390/su11030662.

Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки : моногр. [Електронний ресурс] / О. Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова [та ін.] ; Львів. регіон. ін-т держ. управл. НАДУ, НАН України, Ін-т екон. промисловості. –К., Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – 184 с. – Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/download_2018/stan.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.