ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНОЮ СВІТОВОГО ДОСВІДУ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анатолій РИБЧУК, Тарас БАЧИНСЬКИЙ

Анотація


Досліджено світовий досвід державної підтримки експорту високотехнологічної продукції, який передбачає використання багатофакторного інструментарію організаційно-правового, фінансового і страхового спрямування. Встановлено, що: по-перше, що без розвитку високотехнологічного експорту країна не в змозі повноцінно інтегруватися у світовий економічний простір та ефективно розвитися; по-друге, володіння високотехнологічною продукцією в умовах глобалізації стає надзвичайно вагомим фактором отримання переваг у конкурентній боротьбі на світових ринках, причому національні виробники мають спиратися на допомогу з боку держави у вигляді адекватного покриття ризиків і різних схем фінансування; по-третє, розвиток системи державної підтримки експорту наша країна зможе здійснювати за рахунок розширення та підвищення ефективності існуючих функцій державних органів, а також створення інституційних основ для впровадження нових механізмів – Національної стратегії розвитку експорту України.

Класифікація за JEL: F13, O24, O38.


Ключові слова


Державне стимулювання; експорт; високотехнологічна продукція; конкурентне середовище; світові ринки; стратегія розвитку експорту.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Babaiev, V. Yu. (2018). Tsilovi oriientyry derzhavnoho rehuliuvannia finansovoho zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti [Targets of state regulation of innovative activity’s financial support]. Derzhavne budivnytstvo, 2, 1–11 [In Ukrainian].

Kozak, L. S., Fedoruk, O. V. (2017). Kontseptualni zasady realizatsii Natsionalnoi stratehii rozvytku eksportu Ukrainy [Conceptual bases for implementation of the National Export Development Strategy of Ukraine]. Ekonomika ta upravlinnia na transporti, 5, 41–54 [In Ukrainian].

Matiushenko, I. Iu. (2018). Praktychni aspekty vyznachennia vysokotekhnolohichnykh haluzei produktsii v Ukraini [Practical aspects of definition of hightech industries in Ukraine]. Sotsialna ekonomika, 55, 37–48 [In Ukrainian].

Nikitina, E. I. (2013). Rozvytok eksportnoho potentsialu pidpryiemstva: prosuvannia produktsii na zakordonni rynky [Development of the enterprise export potential: products promotion to foreign markets]. Derzhava ta rehiony, Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, 1 (70), 211–215 [In Ukrainian].

Odotiuk, I. V. (2011). Vitchyzniana industriia vysokykh tekhnolohii: znannievi, innovatsiini, investytsiini faktory yii formuvannia i rozvytku [High technology domestic industry: knowledge, innovation, investment factors of its formation and development]. Visn. NAN Ukrainy, 11, 21–33 [In Ukrainian].

Panchenko, Ye., Voichak, M. (2016). Derzhavna pidtrymka vysokotekhnolohichnoho eksportu: komparatyvnyi analiz ta uroky dlia Ukrainy [State support for high-tech exports: a comparative analysis and lessons for Ukraine]. Mizhnarodna ekonomichna polityka, 2 (25), 99–125 [In Ukrainian].

Pichkurova, Z. V. (2017). Vysokotekhnolohichna skladova ukrainskoho eksportu v umovakh hlobalnoi konkurentsii [High-tech component of Ukrainian exports in the conditions of global competition]. Stratehiia rozvytku Ukrainy: nauk. zhurn., 2, 84–91 [In Ukrainian].

Pryvarnykova, I. Yu., Kostiuchenko, M. K. (2012). Rozvytok sektoru vysokykh tekhnolohii ekonomiky Ukrainy [Development of the high technology sector of the Ukrainian economy]. Marketynh i menedzhment innovatsii, 2, 45–52 [In Ukrainian].

Proekt Natsionalnoi stratehii rozvytku eksportu Ukrainy (25.05.2017) [National Export Development Strategy of Ukraine]. URL: http://ukrexport.gov.ua/ukr/zed/strategy/ukr/4589.html [In Ukrainian].

Iaremchuk, N. T., Hrynko, I. M. (2016). Analiz zovnishnoi torhivli vysokotekhnolohichnymy tovaramy Ukrainy. [Analysis of foreign trade in high-tech goods of Ukraine] Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 6, 3, 171–174 [In Ukrainian].

Annual Reports (2018). Export-Import Bank of the United States. 78 р.

General Profile: China (2018) UNCTAD Stat. URL: http://unctadstat.unctad.org/ CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/156/index.html.

Ray, O. (2012). High-technology entrepreneurship. Paris, Recherche. 208 р.

Science and engineering indicators (2018). 635 р.

World Trade Statistical Review (2018). 210 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.