«НОВА ЕКОНОМІКА» В КОНТЕКСТІ КОНКУРЕНЦІЇ США, ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ І КИТАЮ

Віталіна КУРИЛЯК, Максим КУРИЛЯК

Анотація


Розглянуто інноваційний механізм нової економіки в аспектах регіональних і національних особливостей його функціонування у глобальному просторі та ЄС. Виокремлено загальну тенденцію посилення орієнтації національних економік на міжнародну торгівлю послугами, інтернаціоналізацію дослідницької мережі й розширення залучення креативних людських ресурсів. Вказано, що оцінка результатів реалізації Лісабонської стратегії підтверджує необхідність надання пріоритетності зайнятості та продуктивності й формування соціальної злагоди для досягнення світового лідерства. Наголошено, що важливою тенденцією в умовах глобалізації є концентрація науковотехнічного потенціалу країнами-лідерами міжнародного ринку на проривних для економічного розвитку розробках. Показано, що реалізація ідей нової економіки загострює конкуренцію за мізки як основний компонент у дослідженнях, інноваціях і підприємництві. Зазначено, що відбуваються процеси переходу від статусу еміграційної країни до статусу імміграційної країни. Зроблено порівняння політики інвестицій у знання ЄС та Китаю, на основі чого показано можливості використання національних джерел, спільних фондів співтовариства та фіскальної федералізації. Аргументовано, що важливим чинником розвитку нової економіки є розробка інноваційних продуктів через інтеграцію науки та виробництва.

Класифікація за JEL: D83, E22, F21, F23, L86.


Ключові слова


Знання; європейський дослідницький простір; конкуренція за мізки; ланцюжок наука-виробництво; інвестиції в знання; інновації; нова економіка; трансфер технологій.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Друкер, П. Ф. Эпоха разрыва: ориентиры для нашего меняющегося общества. М.: Вільямс И. Д., 2007. 336 с.

Arthur et al. (1996) (Arthur W. B. (1996)). Increasing Returns and the New World of Business. Harvard Business Review, July / August, рр. 100–109.

https://www.theglobalist.com/what-really-ails-europe-and-america-thedoubling-of-the-global-workforce/.

http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/04/8/7047446/.

Courela, P. (2007). The Lisbon Strategy and Foreign Policy: The Missing Link, April, mimeo.

Rodrigues, M. J. (2012). The New Knowledge Economy in Europe. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Communications from the Commission Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, 3.3.2010. COM (2010) 2020. 32 p.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee of Regions. Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union. SEC (2010) 1161. Brussels, 6.10.2010. [Electronic resource]. URL: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-unioncommunication_en.pdf#view=fit&pagemode=none.

2014 GLOBAL R&D FUNDING FORECAST [Electronic resource]. Mode of access: http://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf.

Muldur, Ugur, Farbienne, Corvers, Henri, Delanghe, Jim, Dratwa, Daniela, Heimberger, Brian, Sloan, Sandrijn Vanslembrouck (2006). A New Deal for an Effective European Research Policy. Dordrecht, the Netherlands: Springer.

Soete, L. (1997). The impact of globalization on European economic integration. The IPTS Report, nr. 15, June, pp. 21–28.

Georghiou, L. (2008). Europe’s research system must change. Nature, 452, рр. 935–936.

Horizon 2020 launched with €15 billion over first two years [Electronic resource]. Mode of access : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1232_en.htm.

2014 GLOBAL R&D FUNDING FORECAST [Electronic resource]. Mode of access : http://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf.

https://cyberleninka.ru/article/v/adaptatsiya-peredovogo-mezhdunarodnogoopyta-v-razvitii-biznes-inkubatorov-v-rossii.

Xue, L. (1997). A historical perspective of China’s innovation system reform: a case study. Journal of Engineering and Technology Management, 14, рр. 67–81.

Thursby, J., Thursby М. (2013). Here or there? A survey of factors in multinational R&D location. Report to the government–university–industry research roundtable, National Academyof Sciences, National Academy of Engineering, Institute of Medicine. Washington DC: National Academies Press.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.