СВІТОВІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Ірина ТКАЧУК

Анотація


Розглянуто та узагальнено принципи створення, функціонування та фінансування організацій громадянського суспільства, що використовуються та є зрозумілими у міжнародній практиці. Проаналізовано спеціалізовані нормативно-правові акти, що регламентують діяльність неурядових організацій в Україні, на предмет наявності в них принципів діяльності й фінансування неурядових організацій та їх відповідності принципам, які схвалені авторитетними для громадянського суспільства світовими організаціями. Виявлено, що не всі вітчизняні нормативно-правові акти містять ці принципи. Обґрунтовано, що така ситуація створює суттєві труднощі для діяльності окремих видів неурядових організацій в Україні (у тому числі формування і використання ними фінансових ресурсів) та ускладнює процес державного контролю за інститутами громадянського суспільства. Зважаючи на це, запропоновано, використовуючи системний підхід, внести зміни у нормативно-правові акти, що регламентують діяльність неурядових організацій в Україні, з метою усунення означених недоліків.

Класифікація за JEL: G38, H41, L31, L38.


Ключові слова


Громадянське суспільство; інститути громадянського суспільства; неурядові організації; фінанси; право; фінансове забезпечення; фінансові ресурси.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, U. S. Department of State (2006). Guiding Principles on Non-Governmental Organizations [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://2001-2009.state.gov/g/drl/rls/77771.htm.

Caux Round Table for Moral Capitalism [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cauxroundtable.org/index.cfm?&menuid=28&parentid=2.

Caux round Table. Principles For non-governmental organizations. Retrieved from : http://docplayer.net/25467969-Principles-for-non-governmental-organizations.html.

OSCE (2004), Fundamental Principles on the Status of Non-governmental Organizations in Europe [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.osce.org/ru/odihr/37859.

Principles and Recommendations for International NGO Participation in Haiti Recovery, Reconstruction and Development. Joint Paper of NGO Platforms: Brazil, Canada, Chile, Europe, France, Spain, and the United States [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/64BCF3129AAE7BEF492576F8000831A0-Full_Report.pdf.

Верховна Рада скасувала «диктаторські закони» від 16 січня (перелік) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://detector.media/community/article/89852/2014-01-28-verkhovna-rada-skasuvala-diktatorski-zakoni-vid-16-sichnya-perelik/.

Європейська конвенція з прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UKR.pdf.

Иностранный агент [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82.

Про благодійну діяльність та благодійні організації : Закон України 5073- VI (редакція від 06.11.2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17/print.

Про громадські об’єднання : Закон України 4572-VI (редакція від 22.07.2018 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.

Про органи самоорганізації населення : Закон України № 2625-III (редакція від 4.11.2018 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2625-14.

Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності : Закон України 5026-VI (редакція від 02.11.2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5026-17.

Про політичні партії в країні : Закон України 2365-III (редакція від 01.10.2018 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14.

Про професійних творчих працівників та творчі спілки : Закон України 554/97-ВР (редакція від 04.11.2018 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80.

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України 1045-XIV (редакція від 04.11.2018 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14.

Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України 987-XII (редакція від 26.12.2018 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.