ІННОВАЦІЇ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР У МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА

Станіслав ШМІТКА

Анотація


Показано, наскільки важливою є роль інновацій у компаніях, їх вплив на управління компаніями і те, як інновації впливають на конкурентоспроможність компаній на ринку.

Зазначено, що на вибір теми значною мірою вплинули авторські інтереси та висновки досліджень щодо факторів, які визначають управлінські інновації на сучасних підприємствах.

Вказано, що мета статті – визначити заходи, які необхідно вжити для впровадження інновацій в управління персоналом.

Наголошено, що основною ціллю є опис рівня інновацій управлінського персоналу, який вимірюється впровадженням управлінських інновацій на сучасних підприємствах. У теоретичній частині статті описано управлінський персонал, тобто фактори, що формують рівень інновацій, особливості й завдання керівників.

В емпіричній частині роботи подано результати дослідження щодо співвідношення рівня інновацій у сфері управління і факторів, які впливають на навколишнє середовище. Обґрунтовано, що не існує суттєвих взаємозв’язків між характеристиками управлінського персоналу та інтенсивністю управлінських інновацій. Уточнено, що ці взаємозв’язки стосуються віку, стажу осіб, які займають керівні посади, й освіти. Вказано, що статистичний аналіз не виявив значних кореляцій між такими характеристиками компанії, як вид діяльності, структура капіталу, вік і розмір підприємства.

З’ясовано, що впровадження інновацій у сфері управління та їх прямий зв’язок зі стилями управління – це важливе явище для функціонування підприємств.

Вивчено взаємозв’язки рівня інновацій і впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на інновації, що впроваджуються на підприємствах.

Описано методи й прийоми, які можна застосувати для вивчення рівня інновацій. Подано оцінку інновацій у сфері управління як фактор, що впливає на розвиток і фінансові та нефінансові результати підприємства. Проведено дослідження щодо визначення рівня інновацій на аналізованих підприємствах.

Зазначено, що важливим джерелом інформації про управлінські інновації на аналізованих підприємствах є прямі інтерв’ю на виробничих підприємствах, у фірмах зі сфери послуг і торгівлі в муніципалітеті та м. Оструда.

Класифікація за JEL: G3, G32.


Ключові слова


Менеджер; інновації; модель; управлінські інновації; організація.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Drucker, F. (1998). Praktyka zarządzania, Warszawa, Nowoczesność sp. z o. o.

Griffin, W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Haber, H. (1998). Management. Zarys zarządzania małą firmą, Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Hesselbein, F., Goldsmith, M., Becichard, R. (1997). Lider przyszłości, Wydawnictwo Bizness Press Warszawa.

Mroziewski, M. (2005). Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Warszawa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o.

Kast, F. E., Rosenzweig, J. E. (1979). Organization and Management, New York.

Penc, J. (2001). Decyzje menedżerskie – o sztuce zarządzania, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck.

Penc, J. (2000). Kreatywne kierowanie. Organizacja i kierownik jutra. Rozwiązywanie problemów kadrowych, Warszawa, Agencja Wydawnicza Placet.

Terelak, F. (1999). Psychologia menedżera, Warszawa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o.

Wachowiak, P. (2001). Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych, Warszawa, Difin sp. z o. o.

Інтернет джерела:

http://www.naukowiec.org/wiedza/statystyka/test-kruskala-wallisa_754.html, dostęp on-line z dnia 22.07.2019 str. 61. С


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.