ПОНЯТТЯ ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Роберт ДМУХОВСКІ

Анотація


Зазначено, що у Польщі, в Європі та в усьому світі ділові стратегії реалізуються для забезпечення економічного зростання шляхом впливу інновацій і конкуренції регіонів. Вказано, що одним з ефективних та вже перевірених методів цієї стратегії є створення конкурентної переваги на основі розвитку регіональних кластерів. Встановлено, що у своїх операціях кластери використовують переваги агломерації, масштабу, діапазону, а також місцеві засоби, які виникають внаслідок виробничих процесів і розподілу знань. Обґрунтовано, що концепція логістичних кластерів ідеально відповідає цілям бізнес-кластерів.

Наголошено, що ефективність логістичних процесів сприймається крізь призму ефективності та результативності кластера; філософія кластера може використовуватися в логістичній діяльності з метою оптимізації його процесів. Доведено, що поєднання кластерного проекту з логістичною діяльністю – один зі способів підвищення конкурентоспроможності. Аргументовано, що логістичні кластери мають можливість більш широкого використання рішень, розроблених окремими компаніями, які утворюють кластер, а також рішень, розроблених компаніями інших секторів, з якими такі підприємства співпрацюють. Зауважено, що це можливо завдяки розробці інноваційних рішень в обслуговуванні клієнтів, які базуються на досвіді й співпраці підприємств, що можна вважати логістичними і суб’єктами інших галузей економіки. Констатовано, що поява логістичних кластерів стимулюється процесами інтернаціоналізації та лібералізації матеріальних і капітальних потоків, постійного пошуку нових джерел конкурентної переваги, наприклад, шляхом оптимізації логістичних процесів, які приводять до зниження витрат та мінімізації диспропорцій регіонів ЄС. З’ясовано, що вплив ринкового середовища й існуючих тенденцій зумовлює те, що аналіз ланцюга вартості та його мережі зв’язків, а також перебіг процесів мають привести до етапу вибору найбільш вигідних структур цього ланцюга і послідовності процесів у ньому.

Підсумовано, що логістичні кластери, включаючи компанії, наприклад з вантажно-транспортно-логістичної галузі, будуть шукати більш ефективні способи функціонування. Акцентовано, що при вивченні впливу логістичних процесів, які впроваджуються в межах кластерних ініціатив, на фінансові результати компанії необхідно визначити частку логістичних витрат у загальних витратах та їх вплив на інші сфери діяльності цієї компанії.

Класифікація за JEL: С53, Е27.


Ключові слова


Бізнес-кластери; логістичні процеси; ефективність; прибутковість; управління ланцюгами поставок.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Dmuchowski, R. (2011). Metody badań analitycznych jako element strategii procesu zarządzania logistycznego, Roczniki Naukowe WSIiE, Nr 1, Olsztyn.

Frankowska, M. (2009). Klastry logistyczne jako ogniwa globalnych łańcuchów dostaw, Logistyka, Nr 3.

Gabrusiewicz, W. (2002). Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.

Kaźmierski, J. (2009). Logistyka a rozwój regionu, UŁ, Łódź.

Kowalska, K. (2009). Analiza całkowitego kosztu w procesach logistycznych, w: Logistyka, nr 2, wyd. Biblioteka Logistyka, Poznań.

Kruczek, M., Żebrucki, Z. (2017). Koncepcja klastrów logistycznych, Organizacja i Zarządzanie, Nr 70, Gliwice.

Milewski, D. (2017). Logistyka a efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa, LOG24-Logistyka.

Obłój, K. (1998). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.

Richert-Kaźmierska, A. (2007). Partnerstwo na rzecz rozwoju regionalnego a konkurencyjność regionalna, Szczecin.

Zrobek, J. (2011). Marketing w klastrach logistycznych, Łódź.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.