СВІТОВА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: ПОСТКРИЗОВЕ ВІДНОВЛЕННЯ?

Олена БУЛАТОВА, Тетяна МАРЕНА

Анотація


Досліджено стан відновлення світової банківської системи після глобальної кризи і визначено, що за показниками фінансової глибини, достатності капіталу та рентабельності найбільших банків світова банківська система на сьогодні є найбільш стійкою і прибутковою за весь післякризовий період свого розвитку. Зазначено, що структура сучасної світової банківської системи відповідає просторовій структурі світової економіки, яка складається з різних таксономічних рівнів регіонів та в якій на тлі поглиблення глобалізаційних процесів об’єктивно посилюються роль і значення глобальних регіонів. На основі дослідження змін у розподілі банківських активів та прибутку банків між глобальними регіонами, рейтингах найбільших банків світу, показниках рентабельності активів і власного капіталу банків з різних регіонів, регіональної специфіки перебігу процесів злиттів та поглинань у банківському секторі й прогресу у впровадженні вимог Базельського комітету з банківського нагляду в регіональному розрізі обґрунтовано регіональні особливості посткризового відновлення банківської індустрії світу. Констатовано, що відбувається зростання ступеня нерівномірності розподілу банківських активів між глобальними регіонами, і виявлено тенденцію до підвищення рівня їх концентрації у трьох основних регіонах – азійсько-тихоокеанському, американському та європейському. На основі оцінки трансформаційних зрушень регіональної структури банківської індустрії світу виявлено зміни ролі глобальних регіонів у світовій банківській системі у процесі її посткризового відновлення.

Класифікація за JEL: G15, G21.


Ключові слова


Банківські активи; глобальна фінансова криза; глобальні регіони; посткризове відновлення; світова банківська система; фінансова глибина.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Козюк В. Глобальна фінансова консолідація: наслідки для формування глобально-центричної моделі фінансової стабільності / В. Козюк // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 3–10.

Куриляк В. Є. Фінансово-економічні аспекти формування глобального цивілізаційного ландшафту світової економіки: рушійні сили та теорії / В. Є. Куриляк // Світ фінансів. – 2010. – № 3. – С. 158–168.

Мозговий О. Регуляторне середовище розвитку світової банківської системи / О. Мозговий, О. Павлюк // Міжнародна економічна політика. – 2017. – № 1. – С. 28–45.

Науменкова С. Базель І, ІІ, III: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи / С. Науменкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2015. – № 12 (177). – С. 39–48.

Павлюк О. О. Сучасні тенденції розвитку світової банківської системи / О. О. Павлюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 9, ч. 4. – С. 22–25. – (Серія: Економічні науки).

Сохацька О. Новий порядок на світовому фінансовому ринку: післякризові проекти і реалії / О. Сохацька // Журнал європейської економіки. – 2010. – Т. 9, № 1. – С. 93–107.

Стукало Н. В. Розвиток банківської системи України в контексті прийняття рекомендацій Базельського комітету / Н. В. Стукало, М. В. Литвин // Фінанси України. – 2011. – Вип. 7. – С. 62–72.

Сус Л. В. Сучасні тенденції розвитку світової банківської справи [Електронний ресурс] / Л. В. Сус // Ефективна економіка. – 2018. – № 4. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=6231.

Циганова Н. В. Тенденції консолідації банківського капіталу в умовах фінансової глобалізації / Н. В. Циганова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – Вип. 117 (2). – С. 193–202.

2019 Banking and Capital Markets M&A Outlook: An open door for deal making [Electronic resource] / Deloitte Center for Financial Services, 2019. – 24 р. – Mode of access : https://www2.deloitte.com/content/dam/ Deloitte/us/Documents/financial-services/us-banking-cm-ma-outlook-report.pdf.

2019 Banking and Capital Markets Outlook: Reimagining transformation [Electronic resource] / Deloitte Center for Financial Services. – 2019. – 40 р. – Mode of access : https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Financial-Services/gx-fsi-dcfs-2019-banking-cap-markets-outlook.pdf.

Bank for International Settlements Statistics: Credit to the non-financial sector [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.bis.org/statistics/totcredit.htm.

Fischer S. Is there a liquidity problem post-crisis? At «Do We Have a Liquidity Problem Post-Crisis?» [Electronic resource] / S. Fischer // Conference, the Initiative on Business and Public Policy at the Brookings Institution. – Washington, D. C. – 2016. – November. – Mode of access : https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/fischer20161115a.htm.

Global Financial Stability Report [Electronic resource]. – Washington : IMF, 2003–2019. – Mode of access : https://www.imf.org/en/Publications/GFSR.

Keeler D. Features: The World’s Biggest Banks 2003 [Electronic resource] / D. Keeler // Global Finance. – 2003. – October. – Mode of access : https://www.gfmag.com/magazine/october-2003/features-the-worlds-biggestbanks-2003.

Myles D. Top 1000 World Banks 2018 [Electronic resource] / D. Myles // The Banker. – 2018. – July. – Mode of access : https://www.thebanker.com/Top1000-World-Banks/Top-1000-World-Banks-2018?ct=true.

New rules for an old game: Banks in the changing world of financial intermediation: McKinsey Global Banking Annual Review [Electronic resource]. – 2018. – November. – Mode of access : https://www.mckinsey.com/ industries/financial-services/our-insights/banks-in-the-changing-world-of-financial-intermediation.

Sanders D. Biggest banks in the world 2018 [Electronic resource] / D. Sanders // Global Finance. – 2018. – November. – Mode of access : https://www.gfmag.com/magazine/november-2018/biggest-banks-world-2018.

Scott A. J. Regions, globalization, development / A J. Scott, M Storper // Regional Studies. – 2003. – Vol. 37, № 6–7. – Р. 579–593.

Sixteenth progress report on adoption of the Basel regulatory framework: Basel Committee on Banking Supervision Report [Electronic resource] / Bank for International Settlements. – 2019. – May. – 80 р. – Mode of access : https://www.bis.org/bcbs/publ/d464.pdf

Storper M. Globalization, Localization and Trade / M. Storper // The Oxford Handbook of Economic Geography / еd. by Gordon L. Clark, Maryann P. Feldman, Meric S. Gertler. – Oxford (U. K.) : Oxford University Press, 2000. – Р. 146.

Structural changes in banking after the crisis: Committee on the Global Financial System Papers [Electronic resource] / Bank for International Settlements. – 2018. – January. – № 60. – 125 p. – Mode of access : https://www.bis.org/publ/cgfs60.htm.

Top Banks in the World 2010 [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.relbanks.com/worlds-top-banks/assets-2010.

Yehorycheva S. Modern trends in global banking / S. Yehorycheva // The Economy of Bulgaria and European Union – Contemporary Challenges and Solution Approaches. – Sofia : University of National and World Economy, 2015. – P. 38–44.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.