ПРАГМАТИЧНА РОЛЬ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ У ПАРАДИГМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ВІТЧИЗНЯНІ ТА СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ

Тетяна СІТАШ

Анотація


Досліджено прагматичну роль фінансових механізмів у парадигмі інноваційного розвитку на засадах фундаментальних положень вітчизняної науки та практики. Доведено, що ключові параметри сучасного інноваційного розвитку свідчать про стійкі тенденції до зниження ентропії фінансових механізмів держави. З’ясовано, що переміщення акцентів на використання прогресивних технологій, перехід до випуску високотехнологічної продукції й прийняття прогресивних організаційних і управлінських рішень в інноваційній діяльності мають базуватись на принципах інноваційної імперативності й автократичних механізмах в економічній політиці країни. Констатовано, що інтенсифікацію інноваційних процесів у державі необхідно здійснювати на засадах взаємодії суб’єктів науково-технічної та підприємницької діяльності, зокрема для мінімізації наслідків змін у структурі видів економічної діяльності. Встановлено, що парадигма інноваційного розвитку передбачає формування дієвої фінансової політики держави, основними завданнями якої є активізація інноваційної діяльності суб’єктів господарювання і створення цілісної системи їх фінансового забезпечення з урахуванням ефективного фінансового механізму. Зазначено, що цьому сприятимуть систематизація державного фінансування та стимулювання інноваційного розвитку національної економіки.

Класифікація за JEL: G1.


Ключові слова


Інноваційні процеси; фінансово-економічні важелі; фінансове забезпечення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Hippel V. S high technology trade and competitiveness. Staf-freport. Department of Commerce, 2016. March 31. Р. 19.

Joseph Picard. Small business aid bill stalls in Senate. International business Times. URL: http://www.ibtimes.com/articles/senate-small–business-banks.htm.

Public-Private Partnerships for research and innovation. An evaluation of Austrian Experience. OECD. URL: http://www.oecd.org/dataoecd/49/17/25717078.pdf.

Krystina P. Danylkiv. Theoretical and Methodological Aspects of the Essence of Innovation in the Context of Modern Approaches. International Association of Organizational Innovation. URL: http://soskin.info/ea/2017/7–8/20170712.html.

Друкер П. Бизнес и инновации. М. : Вильямс, 2007. С. 58–63.

Єпіфанова І. Ю. Аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств у сучасних умовах. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. 2016. С. 65–70. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/12433/1/13_65-70_Vis_722_menegment.pdf.

Коваль С. Современный экономический рост: результаты исследования и размышления. Нобелевская лекция. Нобелевские лауреаты по экономике / ред. Ю. В. Яковця. СПб. : Гуманистика, 2003. 423 с.

Наука та інновації. Наукова та інноваційна діяльність. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Луців Б. Л. Теоретичні аспекти фінансово-кредитного механізму. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2014. Вип. 2. С. 17–26.

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. Проект Постанови про рекомендації парламентських слухань. URL: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/ article?art.

Удовиченко В. П. Зарубіжний досвід венчурного інвестування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки. Український журнал прикладної економіки. Економічні науки. 2016. № 2. С. 115–123.

Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм, демократия. М. : Эксмо, 2007. С. 32–47.

Яфінович О. Б. Теорії економічного зростання як методична основа політики інноваційного розвитку в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2017. № 70. С. 60–64.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.