ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗДРІБНОГО БАНКІНГУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ БАНКІВ ТА МОЖДИВОСТІ ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Сергій КИРИЛЕНКО

Анотація


Зазначено, що сучасний банківський сектор України перебуває під впливом західноєвропейського ринку фінансових послуг у контексті технологічного розвитку. Визначено основні стратегічні напрямки розвитку банківського бізнесу в умовах різких технологічних змін і трансформації моделі споживання фінансових послуг. Досліджено сучасні тренди розвитку банківського бізнесу й перспективи впровадження окремих моделей та інструментів у реаліях вітчизняного ринку банківських послуг для населення. Виявлено основні принципи побудови клієнтоорієнтованих стратегій розвитку банківського бізнесу в країнах Європи. Розкрито практичні аспекти застосування новітніх інформаційних технологій при використанні маркетингових інструментів у контексті зростання продажів у роздрібному банківському бізнесі. Проаналізовано світовий досвід і кореляції його впливу на маркетингові моделі вітчизняних банків. Виокремлено й запропоновано основні шляхи подальшого розвитку банків України, орієнтованих на фізичних осіб та обслуговування населення.

Класифікація за JEL: G210.


Ключові слова


Банки; інтеграція банківських каналів взаємодії з клієнтом; клієнтська поведінка; стратегії розвитку банків; цифровізація банківського обслуговування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Козьменко С. М. Маркетинг банківських інновацій / С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 13–28.

Лютий І. О. Банківський маркетинг : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. О. Лютий, О. О. Солодка. – К. : Центр учб. літ-ри, 2010. – 776 с.

Романенко Л. Ф. Банківський маркетинг : моногр. / Л. Ф. Романенко. – К. : Ін Юре, 2001. – 484 с.

Исаева Е. В. Реализация стратегии маркетинга партнерских отношений в банке: использование зарубежного опыта / Е. В. Исаева, В. Ю. Мамаева, Е. А. Шамкина // Вестник Омского университета. – 2012. – № 3. – С. 127–131. – (Серия «Экономика»).

Белоножкина Е. А. Анализ применения инструментов маркетинга на современном этапе развития банковских услуг: зарубежный опыт и российская практика / Е. А. Белоножкина, С. П. Сазонов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2015. – № 26. – С. 2-9.

Top 10 Retail Banking Trends and Predictions for 2018. Jim Marous [Electronic resource]. – Mode of аccess : https://thefinancialbrand.com/69180/2018-top-banking-trends-predictions-outlook-digital-fintech-data-ai-cx-payments-tech/ (дата звернення: 5.10.2018 р.).

Innovative trends in retail banking. Ambrogio Terrizzano, Silvia Pesaresi, Antonio Coppolecchia [Electronic resource]. – Mode of аccess : https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-78/Accenture-EFMA-Innovative-Trends-in-Retail-Banking.pdf (дата звернення: 15.10.2018 р.).

The changing shape of international banking and the future of Europe. Bank Governance Leadership Network. January 2018. [Electronic resource]. – Mode of аccess : https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-the-changing-shape-of-international-banking-and-the-future-of-Europe/$FILE/ey-the-changing-shape-of-international-banking-and-the-future-of-Europe.pdf (дата звернення: 6.11.2018 р.).

Financial Services Technology 2020 and Beyond: Embracing disruption. Julien Courbe [Electronic resource]. – Mode of аccess : https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/assets/pdf/technology2020-and-beyond.pdf (дата звернення: 7.10.2018 р.).

Retail Banking 2020 Evolution or Revolution? Bob Sullivan, John Garvey, Justo Alcocer, Antony Eldridge [Electronic resource]. – Mode of аccess : https://www.pwc.com/gx/en/banking-capital-markets/banking-2020/assets/pwc-retail-banking-2020-evolution-or-revolution.pdf (дата звернення: 11.11.2018 р.).

The future models of banking in Europe. Marco Lichtfous, Gwen Gavray, Elena Petrova, Pascal Martino, Francois Gilles [Electronic resource]. – Mode of аccess : https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/financial-services/Banking/lu-the-future-models-banking-in-europe-062017.pdf (дата звернення: 7.10.2018 р.).

Global banking outlook 2018. Pivoting toward an innovation-led strategy. 2018 EYGM Limited [Electronic resource]. – Mode of аccess : https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-banking-outlook-2018/$File/ey-global-banking-outlook-2018.pdf (дата звернення: 5.10.2018 р.).

Six digital growth strategies for banks. By Somesh Khanna and Heitor Martins. April 2018. By Somesh Khanna and Heitor Martins [Electronic resource]. – Mode of аccess : https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/six-digital-growth-strategies-for-banks (дата звернення: 10.10.2018 р.).

Challenges for the European banking industry. November 2016. Vítor Constâncio [Electronic resource]. – Mode of аccess : https://www.researchgate.net/publication/313900840_Challenges_for_the_European_banking_industry (дата звернення: 10.09.2018 р.).

2018 Banking Outlook Accelerating the transformation. Val Srinivas, Ph. D. Steve Fromhart, Urval Goradia, CFA, Richa Wadhwani [Electronic resource]. – Mode of аccess : https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Financial-Services/gx-fsi-dcfs-2018-banking-outlook.pdf (дата звернення: 15.19.2018 р.).

Banking strategies for the future: Looking ahead to 2020. Fergus Gordon, Suresh Gunupure [Electronic resource]. – Mode of аccess : https://www.atkearney.com/documents/10192/4598780/Banking+Strategies+for+the+Future.pdf/cc0f08b2-e5f6-49bf-899d-d1699f45dec0 (дата звернення: 15.10.2018 р.).

Your Future, Now. Knight Frank LLP 2018. William Beardmore-Gray, Lee Elliott [Electronic resource]. – Mode of аccess : https://content.knightfrank.com/research/1424/documents/en/global-retail-banking-sector-trends-2018-5189.pdf (дата звернення: 10.10.2018 р.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.